• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/yustuk.kutsuy
  • https://www.twitter.com/@YERGISI
Sizin Köşeniz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret49908
Site Haritası
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

26 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28335

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji   Bakanlığından:

ARAÇLARIN   İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –   28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal,   Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –   (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri   uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik   güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; tadil aşamasında ve tip   onayı yönetmelikleri (MARTOY, TORTOY, MOTOY) kapsamı dışında kalan yapım   aşamasındaki araçlar ile tip onayı yönetmelikleri kapsamındaki araçlara bu   Yönetmeliğe göre Ulusal Tip Onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tip   onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümleri   düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı   Yönetmeliğin 2 nci maddesinin, birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı   alt bendi ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,   birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“5) MARTOY, TORTOY ve MOTOY   kapsamında olan araçlar için Avrupa Birliğinin 2007/46/EC, 2003/37/EC ve   2002/24/EC direktiflerinin henüz uyumlaştırılmamış alt sistem direktifleri   yerine uygulanacak kurallar ile MARTOY, TORTOY ve MOTOY’da yer almayan ilave   hükümleri,”

“b) Şantiyelerde, taş ocaklarında,   limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak üzere  tasarımlanmış ve imal edilmiş araçları,   silahlı kuvvetler, sivil savunma ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu   birimlerde kullanılmak üzere özel amaçlı olarak tasarımlanmış ve imal edilmiş   araçlar ile iş makinelerini,”

“c) Tutuklu ve hükümlü taşımaya   mahsus cezaevi araçlarını,”

MADDE 3 – Aynı   Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Bireysel sesli ve görüntülü cihaz

EK MADDE 3 – (1)   Tadilat yoluyla bireysel sesli ve görüntülü cihaz takılan M2 ve M3 kategorisi   araçlara Ek IV’ün 4.20 numaralı maddesinin hükümleri uygulanır.

Yangın algılama ve alarm sistemleri

EK MADDE 4 – (1)   Tadilat yoluyla Ek VII’nin 1.54.1 ve 1.54.2 numaralı maddelerinde belirtilen   yangın algılama ve alarm sistemleri takılan araçların uygunluğu yetkili   teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilir.

Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçları

EK MADDE 5 – (1)   Tutuklu ve hükümlü taşımaya mahsus cezaevi araçlarında Ek XIII’te belirtilen   şartlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı   Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Yangın algılama ve alarm sistemleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)   İlk defa tip onayı alınarak imal edilecek yeni tip M2 ve M3 kategorisi   araçlar 1/11/2012 tarihinden itibaren, aynı kategorideki tip onayı mevcut   araçlar ise 1/11/2013 tarihinden itibaren Ek VII’nin 1.54, 1.54.1, 1.54.2,   1.54.3, 1.54.4, 1.54.4.1, 1.54.4.2, 1.54.4.3 ve 1.54.5 numaralı maddelerinin   hükümlerine uymak zorundadır.

Önceden tescil edilmiş araçlar

GEÇİCİ MADDE 3 –   (1) 2005 model ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar, 1/1/2014 tarihinden   itibaren Ek VII’nin 1.54, 1.54.1, 1.54.2, 1.54.3, 1.54.4, 1.54.4.1, 1.54.4.2,   1.54.4.3 ve 1.54.5 numaralı maddelerinin hükümlerine uygun hale gelmek   zorundadır.

Yakıt sistemi tadilatı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1)   Yakıt sistemi uygunluk raporu, montaj tespit raporu ile gaz sızdırmazlık   raporu verecek ve gaz sızdırmazlığı kontrollerini yapacak kurum ve   kuruluşlarının görevlendirilme usul ve esasları Bakanlık tarafından 1/1/2013   tarihine kadar belirlenir. Bu tarihe kadar rapor verilmesi ve gaz   sızdırmazlığı kontrolüne yönelik işlemler, Bakanlığın protokol yaptığı kurum   ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

Okul servis araçları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1)   Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren imal ve tadil edilen araçlar   için Ek XII’nin 4.6 numaralı maddesinin hükümleri 1/10/2012 tarihine kadar   ihtiyari olarak uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı   Yönetmeliğin Ek IV’ünün 3.6, 4.18.1, 4.18.2, 4.18.2.2, 4.18.2.5, 4.18.3,   4.18.3.1, 4.18.4, 4.18.4.1, 4.18.4.2, 4.18.5, 4.18.7, 4.18.9 ve 4.18.10   numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin sonuna aşağıdaki   8 numaralı madde ile Şekil-3 eklenmiştir.

“3.6 – Tamamlanmamış araç Tip Onay   Belgesi bulunan bir araç üzerinde yapılacak değişiklikler ile yeni bir   tamamlanmamış araç ancak, bu araç için birinci seviyede Ulusal Tip Onayını   almış imalatçısı tarafından gerçekleştirilebilir.”

“4.18.1 – Birleşmiş Milletler Avrupa   Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) 1958 Cenevre Andlaşması çerçevesinde   yayımlanan ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen   emniyet ve teknik esaslar dikkate alınarak, araçlarda alternatif yakıt olarak   kullanılmak üzere, Likit Petrol Gazı (LPG), Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve   Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tadilatı yapılabilir.”

“4.18.2 – Araçlarda kullanılan aksam   ve parçalar; yakıt olarak LPG kullanacak araçlarda ECE R-67 Regülasyonunda,   CNG veya LNG kullanılacak araçlarda ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen   teknik esaslara, LNG depo tankı ve aksesuarları ise ilgili Amerikan veya   uluslararası standartlara göre imal edildiğini belgeleyen sertifikalara sahip   olmalıdır.”

“4.18.2.2 – Firmalar, aksam ve   parçaların prototip araç üzerine montajını yaptıktan sonra, Bakanlık   tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca düzenlenecek

  
1446 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın